Press release

Why are women vital for peace and accountability?

Op 8 maart 2017 wordt ter gelegenheid van ‘Internationale Vrouwendag’ een speciaal evenement georganiseerd in het Museon in Den Haag. Onder de titel ‘Let’s celebrate International women’s day together’ organiseert Hague Talks een programma met bijzondere sprekers, uitdagende gedachten en interessante dialogen. Onder de titel ‘Why are women vital for peace and accountability?’, wordt vanuit  verschillende invalshoeken belicht hoe vrouwen van invloed zijn in vredesprocessen. Het publiek, zowel vrouwen als mannen,  is van harte uitgenodigd om alle meningen en gedachten met elkaar te delen! Het evenement duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Inschrijven is mogelijk via register @haguetalks.com. Toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.haguetalks.com

Hague Talks
HagueTalks is een podium voor nieuwe ideeën en perspectieven, een forum voor discussies om uiteindelijk tot concrete plannen te komen op het gebied van Vrede en Recht. Onderwerpen die goed tot zijn recht komen in het Museon, als internationaal museum in een de internationale stad van Recht en Vrede. Voor meer informatie: www.museon.nl en www.haguetalks.com

Museon
Het Museon is een interactief Museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. Met de activerende VN-expositie One Planet zien dat er wel degelijk antwoorden zijn op grote, mondiale vragen. Met One Planet vervult het Museon zijn door de VN bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. De expositie etaleert inspirerende oplossingen voor een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en voor het aanvaarden van verschillen tussen mensen. Bezoekers zijn welkom om zich te laten inspireren, mee te denken en tot actie over te gaan. En zo een held op deze planeet te worden.

Inlichtingen: Rob de Winter, 070-3381423, rdwinter@museon.nl

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
070-3381338
I: www.museon.nl
E: info@museon.nl