Vereniging van Vrienden

Word vriend van Museon en Omniversum! Ze verdienen uw steun! Museon voor de prachtige tentoonstellingen over cultuur, natuur en wetenschap. Omniversum voor de prachtige films op een koepelscherm over cultuur, natuur, avontuur en wetenschap.
 
Het Museon heeft samen met Omniversum een eigen vriendenvereniging. De vereniging bestaat al bijna 65 jaar en heeft ruim 1500 leden. Veel mensen dragen Museon en Omniversum een warm hart toe. Vrienden van Museon en Omniversum hebben een aantal voordelen:
 • Hele jaar gratis toegang tot Museon voor twee personen (jeugdleden: twee personen tot 18 jaar)
 • Gratis toegang tot de Museonlezingen
 • 10% korting in de Museonwinkel (behalve op boeken en kaarten)
 • Gratis toegangskaart voor Omniversum bij de aanmelding als lid
 • Viermaal per jaar 25% korting op de toegangsprijs in Omniversum
 • 15 % korting voor 2 personen bij Yagura
 • 10 % korting voor een vriend en zijn tafelgenoten bij Brasserie Berlage
 • Voor jeugdleden gratis toegang tot het Museonatelier
 • Uitnodigingen voor diverse openingen van het Museon
 • Viermaal per jaar het Vriendenmagazine thuis in de brievenbus.
       
Ondersteuning
De vereniging wil de publieke belangstelling voor Museon en Omniversum bevorderen. Daarnaast ondersteunt ze beide instellingen financieel bij zowel hun publieksgerichte activiteiten als bij structurele vernieuwingen in presentaties en interieur. Dit geschiedt met de opbrengsten van de contributies en donaties. De opbrengsten van de Museonwinkel komen specifiek ten goede aan het Museon.
 
Contributie
De  jaarcontributie van de Vrienden bedraagt € 22,50 voor volwassenen en € 16,50,- voor jeugdleden (tot 18 jaar). Bij aanmelding na 1 september geldt de contributie tot en met het eind van het jaar daarop.
 
Vrijwilligers
Er is een groot aantal enthousiaste vrijwilligers nodig om onze vereniging te runnen. De vereniging heeft een bestuur dat de werkzaamheden verricht op basis van vrijwilligheid, in een prima samenwerking met de directies en medewerkers van Museon en Omniversum. Daarnaast is er een groot aantal vrijwilligers dat bij toerbeurt dagelijks de Museonwinkel, een onderneming van de vereniging, draaiend houdt.
 
Contact
Heeft u vragen, dan kunt u die per email stellen aan het secretariaat van de Vrienden: vvv@museon.nl
 
Vriend worden:
 • U kunt vriend worden door in de winkel van Museon of Omniversum of bij de kassa van het Museon een daar aanwezige aanmeldingskaart in te vullen en af te geven. Bij Omniversum kan de dan gewenste betaling via een automatische incasso. Bij het Museon kan ook contant worden betaald. Zorg bij automatische incasso wel voor een geldende bankpas en een identiteitskaart. U kunt na deze betaling direct gratis naar de film (geldig voor één persoon) en twee personen hebben dan meteen gratis toegang tot Museon.
 • U kunt een e-mail sturen naar: vvv@museon.nl met vermelding van naam, volledig adres en geboortedatum. Stort de lidmaatschapsbijdrage op rekening NL45INGB0000611959 ten name van ‘Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum’ onder vermelding van ‘nieuw lid’.
 • Als u het lidmaatschap voor één kalenderjaar aan een ander cadeau wilt geven, kunt u contact op nemen met het secretariaat van de Vrienden vvv@museon.nl  of (070) 3381423/3381407

 

Jaarverslag 2016

Agenda ALV april 2017

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Uitnodigingsbrief ALV 2017

Bijgestelde begroting 2017 & opgestelde begroting 2018, deel 1

Bijgestelde begroting 2017 & opgestelde begroting 2018, deel 2

Financieel verslag 2016

 

---
De nieuwe museumwinkel

De nieuwe museumwinkel

Impressie van de ledenvergadering 2017
Impressie van de ledenvergadering 2017
Impressie van de ledenvergadering 2017
Impressie van de ledenvergadering 2017
Impressie van de ledenvergadering 2017
---
Impressie van de ledenvergadering 2017

Impressies van de ledenvergadering 2017

Info

Vereniging van Vrienden, secretariaat
Contact: vvv@museon.nl

 

Vriendenmagazine

Omslag Vriendenmagazine