Over deze website

Copyright
De inhoud van deze website valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.

Het Museon heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden op de op deze website vertoonde foto’s en videofragmenten te achterhalen. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen een e-mail sturen naar info@museon.nl.

Privacy
Indien u via deze website aangeeft informatie per email te willen ontvangen, stemt u ermee in dat het Museon u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van het Museon meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@museon.nl. Het Museon geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Het Museon verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn.

Cookies
Waar de website van het Museon gebruik maakt van cookies, dient dat om de werking van de website te optimaliseren. Deze cookies worden niet gebruikt om een profiel over de bezoekers van museon.nl aan te maken of om de bezoekers te volgen. Museon.nl plaatst ook geen cookies van derde partijen (zogenaamde third-party cookies).

Disclaimer
Het Museon spant er zich voor in de inhoud van deze website actueel te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het Museon is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Het Museon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website worden geplaatst. Het Museon behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

 

Info

Deze versie van de website van het Museon is online sinds december 2013.

 

Grafisch ontwerp
Jan Heijnen

Content Management Systeem
Drupal

Fotografie
Museon, tenzij anders vermeld

Contact
info@museon.nl