Opgezette vogels

AfbeeldingBuizerds

Uit vrijwel alle zoögeografische gebieden zijn soorten vertegenwoordigd. De nadruk ligt op het Palearctisch gebied, en daarbinnen op ons land. De vogelcollectie is uniek door de breedte in samenstelling de vele gedragshoudingen waarin ze zijn opgezet. De meeste in ons land voorkomende soorten zijn aanwezig, waaronder diverse rode lijstsoorten. De collectie geeft een historisch overzicht van het prepareervak en de bekendste preparateurs.

Foto links Buizerds