Press release

One Planet, One Humanity in Museon

Afbeelding: Sri M

Op 29 maart 2017 wordt een speciaal evenement in het Museon in Den Haag georganiseerd rondom het thema ‘One Planet, One Humanity’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door The Walk of Hope, de Haagse Brug en het Museon en heeft als speciale gast in het programma Sri Madhukarnath, oftewel Sri M, initiatiefnemer van de Walk of Hope. De uit India afkomstige Sri M is sociaal hervormer, vredesactivist, leraar, geestelijk leider en grondlegger van Manv Ekta Mission (letterlijk vertaald: Missie voor eenheid van de mensheid). Op deze dag staat de vraag centraal: “Kunnen we in de wereld van vandaag nog steeds streven naar eenheid van de mensheid?”. Adama Dieng is ondersecretaris-generaal en speciaal adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor de preventie van genocide. Hij spreekt tijdens het evenement over het belang om met elkaar tot een visie te komen bij het voorkomen van discriminatie, haat zaaien en geweld. De bijeenkomst is bedoeld als forum voor het informeel, interactief en open uitwisselen van ideeën.

Walk of Hope
In navolging van One Planet, One Humanity organiseert Walk of Hope op 30 maart 2017 een vredeswandeling in Den Haag. De tocht heeft als doel de boodschap van geweldloosheid, dialoog, tolerantie en vrede onder de deelnemers te verspreiden en richt zich vooral op jongeren, met name op studenten en leerlingen. Het motto is: ‘Wandel voor een United Humanity’. Hiermee wordt het idee uitgedragen dat wat ons als mensheid verbindt veel wezenlijker is dan wat ons scheidt en dat wederzijds begrip en dialoog tot meer tolerantie leiden, waarbij we het welzijn van anderen steeds meer als ons eigen welzijn zien. Jongeren nemen binnen dit initiatief een centrale plek in; duizend scholieren lopen samen met docenten en andere deelnemers de Walk of Hope onder leiding van vredesactivist en leraar Sri M.

De volgende onderwijsinstellingen nemen aan de tocht deel:
The International School of the Hague, the European School the Hague en ROC Mondriaan.
Voor meer informatie: www.europe.walkofhope.in en www.facebook.com/WalkOfHope2017.
Voor de media: Hanna Mitra Rambaran, mitrambaran@gmail.com, telefoon: 0641 84 04 34 (Media Relations, Walk of Hope Team Den Haag). Het publiek is van harte welkom de scholieren met applaus te verwelkomen als ze rond 12.30 uur bij het Vredespaleis aankomen!

Museon
Het Museon is een interactief Museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. Met de activerende VN-expositie One Planet zien we dat er wel degelijk antwoorden zijn op grote, mondiale vragen. Met One Planet vervult het Museon zijn door de VN bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. De expositie etaleert inspirerende oplossingen voor een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en voor het aanvaarden van verschillen tussen mensen. Bezoekers zijn welkom om zich te laten inspireren, mee te denken en tot actie over te gaan.

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
070-3381338
I: www.museon.nl
E: info@museon.nl

 

Voor de redactie:
Inlichtingen bij Rob de Winter / voor fotomateriaal: www.brandingmanual.com/museon, Telefoon: 070-3381423, Email: rdwinter@museon.nl

Foto links Sri M