Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Wilde dieren in Nederland

AfbeeldingIn de tentoonstelling 'Leefruimte' in het Museon

Hoe overleven wilde dieren in Nederland?

Ja, in Nederland wonen wilde dieren. Alle dieren die geen huisdier zijn, zijn wild. Behalve van de bekendere diersoorten ontdekken de leerlingen ook van andere wilde dieren in Nederland waar ze wonen en hoe ze leven. Ook vinden ze uit dat het leven voor deze dieren in ons land met al die autowegen best gevaarlijk is.

Door in groepjes opdrachten te doen maken de leerlingen kennis met de leefwijze van verschillende dieren. Vervolgens bedenken ze gezamenlijk wat ze voor deze dieren kunnen doen zodat deze in het volgebouwde Nederland toch goed kunnen leven. Daarna richten de leerlingen een diervriendelijk landschap in. Worden de oplossingen die wij hier met elkaar bedenken en bouwen voor de dieren ook in het echt gemaakt?

Deze les reserveren

Deze museumles is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Foto links In de tentoonstelling 'Leefruimte' in het Museon
Vakgebied
biologie
Lesdoel

Leerlingen ontdekken de bijzondere leefwijzen van verschillende wilde dieren in Nederland. En dat er speciale landschapselementen (dierenbruggen en -tunnels) gemaakt worden om te zorgen dat dieren hier goed kunnen leven.

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,  cultuur en levensbeschouwing.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.