Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Wilde dieren in Nederland

AfbeeldingIn de tentoonstelling 'Leefruimte' in het Museon

Hoe overleven wilde dieren in Nederland?

Ja, in Nederland wonen wilde dieren. Alle dieren die geen huisdier zijn, zijn wild. Behalve de meer bekende dieren, zoals konijnen, muizen en tuinvogels, ontdekken de leerlingen ook van andere wilde dieren in Nederland waar ze wonen en hoe ze leven. En dat het voor dieren in ons land soms best gevaarlijk is, met al die autowegen.

Door in groepjes opdrachten te doen ontdekken de leerlingen over de leefwijze van verschillende dieren. Daarna bedenken we gezamenlijk wat we voor deze dieren kunnen doen zodat ze in een volgebouwd Nederland toch goed kunnen leven. Spelenderwijs richten de leerlingen een eigen diervriendelijk landschap in. Worden de oplossingen die wij hier met elkaar bedenken en bouwen voor de dieren ook in het echt gemaakt?

Deze les reserveren

 

Deze museumles is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Foto links In de tentoonstelling 'Leefruimte' in het Museon
Vakgebied
biologie
Lesdoel

Leerlingen ontdekken de bijzondere leefwijzen van verschillende wilde dieren in Nederland. En dat er speciale landschapselementen (dierenbruggen en -tunnels) gemaakt worden om te zorgen dat dieren hier goed kunnen leven.

Kerndoel 39

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 47

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,  cultuur en levensbeschouwing.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.