Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Poep! - NIEUW

AfbeeldingShit happens

Drollen van mens en dier

Iedereen poept. Grote of kleine drollen, hard of zacht. Maar waarom poepen mensen en dieren eigenlijk? Waarom ziet het er bij elk dier anders uit? En wat heeft je eten te maken met hoe je poept?

Tijdens de les gaan de leerlingen aan de slag met het bestuderen van verschillende soorten poep van mens en dier. Ze ontwerpen en maken zelf een drol (van ontbijtkoek) aan de hand van het dieet van een dier en stellen die tentoon in de 'poepshow'.

Aan het eind van de les weten de leerlingen meer over het verband tussen wat je en eet en hoe je poep eruit ziet en over de drollen van verschillende dieren.

Deze les reserveren

Foto links Shit happens
Vakgebied
biologie
Locatie
Poolzaal
Lesdoel

De leerlingen leren het verband tussen voeding en poep kennen door zelf ontwerpcriteria te bedenken en aan de hand daarvan een soort poep te maken en te presenteren.

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen. 

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.