Press release

Museon genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs 2018

 

Het Museon is genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs 2018, die wordt uitgereikt aan een museum dat een speciaal programma ontwikkelt voor mensen met een visuele beperking. De prijs is een initiatief van het Oogfonds, Dedicon en het Van Abbemuseum. Het Museon doet mee met een voorstel voor rondleidingen door het museumdepot voor blinden en slechtzienden. Met deze rondleidingen kunnen mensen met een visuele beperking kennis maken met het Museon, waarbij de overige zintuigen zoveel mogelijk worden geprikkeld.

Een rondleiding door het depot van het Museon
Het depot van het Museon bevat 280.000 objecten. Er worden de meest uiteenlopende voorwerpen bewaard, van opgezette dieren tot maskers uit alle delen van de wereld, van bijzondere apparaten tot gesteenten en mineralen, van archeologische vondsten tot antieke leermiddelen. Het is een omgeving die een Multi sensoriële belevenis mogelijk maakt. Tijdens de rondleiding worden voorwerpen bestudeerd die speciaal voor dit doel op plekken verspreid over het depot zijn klaargezet. Deze zijn voor de doelgroep interessant vanwege de vorm of werking, men kan de structuur en het gewicht voelen of de geur ruiken. Het Museon ontwikkelt deze rondleidingen in een aantal workshops samen met de doelgroep en met deskundigen. De rondleidingen zijn bestemd voor visueel gehandicapten en hun begeleiders. Er worden twee types rondleidingen gemaakt: voor kinderen in de leeftijd van tien tot zestien jaar en voor volwassenen. Het is vanaf mei 2019 mogelijk in te schrijven voor de rondleidingen via www.museon.nl

Breng uw stem uit
Naast het Museon behoren het Verzetsmuseum Amsterdam en het Voerman Museum Hattem tot de genomineerden. Het publiek bepaalt wie de uiteindelijke winnaar wordt en op 8 oktober de prijs van € 30.000 euro in ontvangst mag nemen. Tot zondag 7 oktober 22.00 uur mag iedereen zijn stem uitbrengen. Dus surf naar raakstimuleringsprijs.nl/deelnemers/het-museon en stem op het Museon!
https://raakstimuleringsprijs.nl/deelnemers/het-museon/

Raak
In Nederland zijn 350.000 mensen blind of slechtziend, daarbij zijn er nog eens ruim 600.000 mensen met een oogaandoening. Zij kunnen niet zoals anderen kijken naar de collectie. De uitdaging is iemand die niet kan kijken, toch te raken. Nederlandse musea die nog geen specifiek programma hebben voor mensen met een visuele beperking kunnen mee dingen naar de RAAK Stimuleringsprijs. Met deze prijs hopen wij musea te inspireren wel een specifiek programma te ontwikkelen voor mensen met een visuele beperking. Voor meer informatie: www.raakstimuleringsprijs.nl

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.
Word via www.museon.nl Vriend van Museon en Omniversum en ontdek de vele voordelen!

_________________________________________________________________________________

Noot voor de pers, niet voor publicatie
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Hub Kockelkorn van het Museon. Telefoon 0630094164 of 070-3381411/ email hkockelkorn@museon.nl