Press release

Museon bekijkt op 3 mei oorlogsmateriaal van particulieren

Afbeelding: ‘SS-typemachine’. Op de toets van de '3' staat de Sig-rune. Dit is het symbool van de SS (Schutzstaffel). Dit symbool is afgevijld tot een trema, zodat de schrijfmachine ook na de oorlog bruikbaar was.

 

Op donderdag 3 mei besteedt het Museon aandacht aan het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog met de actie ‘Niet weggooien!’

Advies bij uw voorwerpen
Op 3 mei zijn medewerkers van het Museon van 13.00 tot 17.00 uur beschikbaar in het museum om door het publiek meegebrachte voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog te bekijken, vragen te beantwoorden en advies te geven over een eventuele schenking aan een museum of archief.

Niet weggooien!
Het doel van de actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken namelijk bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s tot dagboeken, documenten of voorwerpen. Tijdens de speciale actiedagen van ‘Niet Weggooien!’ zijn de afgelopen jaren bijzondere voorwerpen ontdekt. Meer informatie is te vinden op www.actienietweggooien.nl. De actie ‘Niet Weggooien!’ is een initiatief van een aantal musea, archieven en erfgoedinstellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, via de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner van het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief van Stichting The Hague United for Peace & Justice in samenwerking met diverse instellingen en de gemeente Den Haag.

Noot voor de redactie
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met drs. Frits van Rhijn, registrator/conservator van het Museon, tel. 070-3381422 of via e-mail: fvrhijn@museon.nl.

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 - 33 81 338
info@museon.nl

Foto links ‘SS-typemachine’. Op de toets van de '3' staat de Sig-rune. Dit is het symbool van de SS (Schutzstaffel). Dit symbool is afgevijld tot een trema, zodat de schrijfmachine ook na de oorlog bruikbaar was.
---
‘SS-typemachine’. Op de toets van de '3' staat de Sig-rune.

  ‘SS-typemachine’. Op de toets van de '3' staat de Sig-rune. Dit is het symbool van de SS (Schutzstaffel) en bestaat uit een gestileerde, dubbele bliksemschicht. Dit symbool is zowel op de toets als de type-arm afgevijld tot een trema, zodat de schrijfmachine ook na de oorlog bruikbaar was. Deze typemachine van het merk Rheinmetall-Borsig werd geschonken naar aanleiding van de actie ‘Niet Weggooien’. (Col.nr. 211880)

---
Close-up van de typemachine

  Close-up van de typemachine