Mineralen

AfbeeldingAzuriet en malachiet

Een mineraal is een stof die in een homogene vaste vorm in de natuur voorkomt. Mineralen kunnen worden herkend aan hun kristalvorm, kleur, hardheid en hun associatie met andere mineralen. Een beperkt aantal mineralen vormt in een specifieke samenstelling en verhouding de grote gesteentemassa’s in de aardkorst. Het zijn de gesteentevormende mineralen.

De collectiegroep mineralen omvat ongeveer vierduizend objecten met grofweg achthonderd verschillende soorten.

Foto links Azuriet en malachiet