Press release

Heeft Oorlog Regels? Een interactief debat in het Museon

Afbeelding: Een ambulance met kogelgaten als symbool van aanvallen op hulpverleners

Hulpverleners in oorlogsgebieden liggen onder vuur!
Op 3 mei vieren we twee jaar resolutie 2286 van de VN-Veiligheidsraad. In dit belangrijke document worden aanvallen op medische voorzieningen, personeel en patiënten in crisissituaties veroordeeld. Maar in veel gewapende conflicten zijn aanvallen op zorginstellingen en personen alleen maar erger geworden. Gezondheidswerkers en humanitaire hulpverleners liggen steeds meer onder vuur nu ziekenhuizen midden in het slagveld in Syrië, Jemen, Afghanistan liggen. Het geweld heeft al duizenden onschuldige levens geëist en ziekenhuizen verwoest. Het internationaal humanitair recht dat vastgelegd is in de Verdragen van Genève en deze aanvallen verbiedt, is door bijna alle landen ondertekend maar schijnt niet veel kracht te hebben. Nederland zet zich in voor de naleving van de regels die burgers tijdens gewapende conflicten beschermen.

Een ambulance van het Rode Kuis met kogelgaten als symbool
Tijdens het evenement staat voor de deur van het Museon een beschoten ambulance. Een symbool voor de hulpverleners en medische faciliteiten die nog iedere dag slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Dit is een schending van het humanitair oorlogsrecht en zorgt voor onnodig menselijk leed. De documentaire die tijdens het evenement getoond wordt laat de dagelijkse realiteit van hulpverleners in conflictgebieden zien.

Bijzondere sessie van Hague Talks in het Museon
Hague Talks, de US denktank CSIS, het Internationale Rode Kruis, stichting Just Peace en Museon organiseren daarom een evenement in Den Haag om naleving van resolutie 2286 te vragen. Wat moet er worden gedaan om burgers tijdens gewapende conflicten beter te beschermen? De middag wordt ingeleid door Jelte van Wieren, directeur van het Departement voor Stabiliteit en Humanitaire Hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
De sprekers zijn: Thomas Hallier (ICRK, Genève), Kolonel Voetelink (ministerie van Defensie), Michelle Jarvis (Mechanisme voor Syrië, IIIM).

Documentaire ‘The New Barbarism’
Het programma start met de documentaire 'Het Nieuwe Barbarisme' waarin de huidige crisis, de oorzaken en mogelijke antwoorden worden benoemd. De film wordt ingeleid door Stephen Morisson, producent van de documentaire.

Datum & locatie
Interactief Debat, georganiseerd door Hague Talks en het Museon
Datum: 3 mei Tijd: 16.00 uur – 18.00 uur Voertaal: Nederlands/Engels
Toegang Gratis

U kunt zich aanmelden via: Register@haguetalks.com

Noot voor de redactie
Voor meer inhoudelijke informatie en fotomateriaal kunt u contact opnemen met Maarten Okkersen, Telefoon 070-3381356 of email mokkersen@museon.nl.

Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 - 33 81 338
info@museon.nl

Foto links Een ambulance met kogelgaten als symbool van aanvallen op hulpverleners
---
Een ambulance met kogelgaten als symbool van aanvallen op hulpverleners

Een ambulance met kogelgaten als symbool van aanvallen op hulpverleners