Natuur

De beweging van het landijs in de voorlaatste ijstijd (het Saalien) in beeld gebracht.

Archeopteryx en zijn tijdgenoten.

De collectie illustreert de botanische verscheidenheid Den Haag rond 1950.

Fossielen van dieren die in het koudste gedeelte van het Pleistoceen geleefd hebben, zoals mammoet, wisent en holenbeer.

De fossielen van Bundenbach stammen uit het Onder-Devoon, 409 tot 386 miljoen jaar geleden. Deze collectie is een mooi voorbeeld van het leven in zee uit die tijd.

Pagina's

De resultaten verfijnen

Deelcollectie