Natuur

Fossielen uit het Maastrichtien van Marokko, waaronder een krokodil en een haai en kaakdelen van een Mosasaurus.

De beweging van het landijs in de voorlaatste ijstijd (het Saalien) in beeld gebracht.

Archeopteryx en zijn tijdgenoten.

De collectie illustreert de botanische verscheidenheid Den Haag rond 1950.

Fossielen van dieren die in het koudste gedeelte van het Pleistoceen geleefd hebben, zoals mammoet, wisent en holenbeer.

De fossielen van Bundenbach stammen uit het Onder-Devoon, 409 tot 386 miljoen jaar geleden. Deze collectie is een mooi voorbeeld van het leven in zee uit die tijd.

Een collectie met daarin zeldzame soorten, zoals gorilla, chimpansee, ottercivetkat, Borneogoudkat en doeklangoer.

Insecten en andere dieren in hars gevangen.

Fossielen uit het Araripegebied, een wereldberoemde vindplaats met fossielen uit de tijd at de verbinding van Zuid-Amerika met Afrika losbrak en de zuidelijke Atlantische Oceaan begon te ontstaan.

Contouren van een ver verleden: de collectie fossielen uit Schotland en de Orkneyeilanden omvat vooral prachtig bewaard gebleven vissen die moderner zijn dan de kaakloze vissen uit het Siluur.

Pagina's

De resultaten verfijnen

Deelcollectie