Natuur

De fossielen van Bundenbach stammen uit het Onder-Devoon, 409 tot 386 miljoen jaar geleden. Deze collectie is een mooi voorbeeld van het leven in zee uit die tijd.

Een collectie met daarin zeldzame soorten, zoals gorilla, chimpansee, ottercivetkat, Borneogoudkat en doeklangoer.

Insecten en andere dieren in hars gevangen.

Fossielen uit het Araripegebied, een wereldberoemde vindplaats met fossielen uit de tijd at de verbinding van Zuid-Amerika met Afrika losbrak en de zuidelijke Atlantische Oceaan begon te ontstaan.

Contouren van een ver verleden: de collectie fossielen uit Schotland en de Orkneyeilanden omvat vooral prachtig bewaard gebleven vissen die moderner zijn dan de kaakloze vissen uit het Siluur.

De nadruk in deze collectie ligt op ons eigen land. De collectie geeft een historisch overzicht van het prepareervak en de bekendste preparateurs.

Vierduizend objecten, achthonderd verschillende soorten.

De collectie laat zien aan de hand van welk type gesteenten op de Mid-Oceanische Rug resultaten van modern geologisch onderzoek worden geboekt, te weten vulkanisme, platentektoniek, paleomagnetisme.

Resten tropisch Nederland: plantfossielen in de vorm van bladafdrukken, versteende stammetjes en wortelstokken.

Door haar omvang en diversiteit neemt deze collectie een binnen de Collectie Nederland een bijzondere plek in.

Pagina's

De resultaten verfijnen

Deelcollectie